pl en
12 664 80 00

Obwodnica Miękini dostępna dla kierowców

14-09-2018
Obwodnica Miękini dostępna dla kierowców

• Inwestycja w systemie „projektuj buduj”
• 4 km jednojezdniowej drogi – klasa techniczna G
• Innowacyjne technologie: przecisk przez nasyp kolejowy pod czynną linią kolejową nr 275 Muchobór-Gubinek
• Skomplikowane warunki gruntowo-wodne
• Czas realizacji: 33 miesiące
• Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Regionu


Mota-Engil Central Europe w konsorcjum z firmą Himmel i Papesch Opole, zakończyła budowę obwodnicy Miękini. Powstała droga jest łącznikiem między mostem na rzece Odrze w Brzegu Dolnym, a drogą krajową nr 94 w miejscowości Błonie i drogą wojewódzką nr 340.

W ramach zadania wybudowano drogę wojewódzką, przebudowano 2 drogi powiatowe, 2 obiekty inżynierskie drogowe, 1 obiekt kolejowy w technologii żelbetowej, 24 przepusty z blachy falistej, 15 dróg dojazdowych dla ruchu lokalnego oraz 4 wały ziemne akustyczne. Wybudowana trasa omija miejscowość Miękinia od wschodu.

- W ramach inwestycji, zrealizowany został obiekt mostowy w technologii nasuwania poprzecznego. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest skrócenie do minimum czasu utrudnień w ruchu kolejowym podczas prac budowlanych. Jest to niezwykle istotne na liniach o dużym natężeniu ruchu. Tak właśnie było w tym przypadku – tunel powstał pod bardzo ważną linią kolejową E30 – mówi Pedro Januario, członek Zarządu Mota-Engil Central Europe. - Jest to technologia bardzo nowoczesna, na szczęście w Polsce coraz popularniejsza.

Realizacja obiektu mostowego w technologii nasuwania W większości przypadków tunele lub wiadukty wykonywane metodą zbliżoną do tej wykorzystanej w Miękini, polegały na wykonaniu obiektu poza przeszkodą – nasypem, następnie rozkopaniu z reguły na kilka tygodni nasypu i przesunięciu gotowego obiektu na swoje miejsce. Wiązało się to z dużymi utrudnieniami w ruchu kolejowym i koniecznością poprowadzenia go objazdami, lub wprowadzeniu uciążliwej komunikacji zastępczej.