pl en
12 664 80 00

Mota-Engil wybuduje S19 Lublin - Lubartów

26-02-2021
Mota-Engil wybuduje S19 Lublin - Lubartów

Mota-Engil Central Europe S.A. w piątek 26.02 podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła), stanowiącej część Via Carpatia.  To kolejny fragment tej międzynarodowej trasy, który znajdzie się w portfolio Mota-Engil. Kontrakt realizowany będzie na zlecenie lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a jego wartość to 835,66 mln zł.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 79+773 do km 102+810. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Trasa od zachodniej strony ominie Lubartów, a następnie od wschodu miejscowość Niemce. W ramach inwestycji powstanie o dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach (z rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa) o łącznej długości ok. 23 km. Wykonawca przebuduje także drogi kolidujące z planowaną drogą ekspresową oraz wybuduje dodatkowe jezdnie, obsługujące ruch lokalny. Kontrakt przewiduje także budowę czterech węzłów drogowych: „Lubartów Północ” (dawniej Wincentów),  „Lubartów Zachód” (dawniej Lubartów), „Niemce Wschód” (dawniej Niemce) oraz  „Niemce Południe” (dawniej Leonów), a także dowiązanie do istniejącego węzła „Lublin Rudnik”. Kontrakt przewiduje również m.in. budowę obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska, ekranów,  urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem czy oświetlenia drogowego.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”, a na wykonanie zadania przewidziano 36 miesięcy (z wyłączeniem zim tj. od 16 grudnia do 15 marca). Prace budowlane zostały zaplanowane na lata 2022-2024.

 

Odcinek Lublin-Lubartów to kolejny kontrakt realizowany przez MECE w województwie lubelskim. Obecnie w tej części Polski trwają prace końcowe na odcinku S19 stanowiącym Obwodnicę Janowa Lubelskiego, budujemy S19 Niedrzwica Duża-Kraśnik Pn., a także S17 Obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego, gdzie w ramach aneksu podpisanego jeszcze jesienią, dobudujemy drugą jezdnię trasy. Wybudujemy także podlaski odcinek Via Carpatia, zgodnie z podpisaną w listopadzie umową na realizację S19 Białystok Pd. – Ploski.

 

 

INFORMACJE W SKRÓCIE

 

ZADANIE:
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Lubartów od Węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do Węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)

DŁUGOŚĆ ODCINKA:
ok. 23 km

WARTOŚĆ ZLECENIA:
835,66 mln zł

SYSTEM:
Projektuj & Buduj

TERMIN REALIZACJI:
36 mies. (z wyłączeniem okresów zimowych)

ZAMAWIAJĄCY:

GDDKiA Oddział Lublin

WYKONAWCA:

Mota-Engil Central Europe S.A.