pl en
12 664 80 00

Kierowcy mogą już jechać oddaną S3 Jawor-Bolków

15-10-2018
Kierowcy mogą już jechać oddaną S3 Jawor-Bolków

Mota-Engil Central Europe oddała do użytku kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 Jawor-Bolków. Przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00” realizowane przez Spółkę Mota-Engil Central Europe rozpoczęło się 30 września 2015 r. i wyznaczony przez Inwestora czas na jej realizację wynosił 30 miesięcy (bez okresów zimowych).

Zakres inwestycji
W ramach projektu wybudowano 16,1 km odcinek drogi ekspresowej o przekroju 2x2 m, pasy ruchu klasy S w obie strony, pas awaryjny 2x2,5 m oraz 4 m pas dzielący, z dwoma węzłami drogowymi „Jawor Południe” i „Bolków” oraz m.in. siedem obiektów w ciągu drogi S3 oraz sześć wiaduktów nad trasą. Inwestycja zaowocowała także powstaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, systemu odwodnienia i przebudową dróg poprzecznych. Zadbano również o właściwą meliorację dla dróg, pasy zieleni izolacyjnej i krajobrazowej, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz przejścia ekologiczne itp. Współpraca z ościennymi samorządami przyniosła także m.in. naprawę dróg sąsiadujących z kontraktem.

W sumie w ramach realizacji wszystkich obiektów inżynierskich użyto ok. 24 tys. m3 betonu oraz ok. 3,2 tys. ton stali, natomiast w ramach konstrukcji drogi wykonano ok. 1 mln. m3 wykopu i podobną ilość m3 nasypu. Do ułożenia nawierzchni bitumicznych zużyto ok. 280 tys. ton masy. Łącznie w budowę zaangażowanych było 2730 osób.

O dobrej współpracy
Podczas realizacji tej inwestycji wykonawca osiągnął wszystkie kamienie milowe inwestycji.

– To ogromna zasługa sprawdzonej doświadczonej kadry kierowników oraz inżynierów naszej firmy oraz sprawdzonych, profesjonalnych podwykonawców robót. W trakcie realizacji inwestycji współpracowaliśmy z okolicznymi gminami: Jawor, Bolków, Paszowice, Dobromierz oraz Powiatowymi Zarządami Dróg w Jaworze oraz Świdnicy. Była to bardzo dobra i efektywna kooperacja, co zawsze w pewien sposób wpływa na powodzenie ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest realizacja tak ważnej inwestycji. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego odcinka S3 z całego serca dziękuję – mówi Wiesław Biernat, Dyrektor kontraktu, Mota-Engil Central Europe.

Dziedzictwo S3
W trakcie realizacji robót prowadzone były badania archeologiczne w wyniku, których odkryto m.in. cmentarz z czasów średniowiecza. Zgodnie z warunkami kontraktu zaplanowane było przeniesienie zinwentaryzowanych wcześniej grobowców. W trakcie prac odkryto dodatkowy drugi niższy poziom grobowców z wcześniejszych czasów, które również zabezpieczono. Wymagało to od wykonawcy bardzo dobrej organizacji prac na budowie, pozwalającej na harmonijną pracę zarówno archeologów, jaki i firmy budowlanej.

Korzyści z inwestycji
Odcinek S3 Jawor-Bolków jest jednym z ostatnich etapów budowy S3 na Dolnym Śląsku. Zadaniem tej drogi jest stworzenie bezpiecznego korytarza dla ruchu dalekobieżnego, odciążenie dróg krajowych i lokalnych, jak również przyspieszenie oraz usprawnienie ruchu tranzytowego. Droga ta poprawi również komfort i bezpieczeństwo życia mieszkańców lokalnych miejscowości i wsi, odsuwając od nich główne natężenie ruchu drogowego.