pl en
12 664 80 00

Dział Elektromechaniczny MECE rozbuduje oraz zmodernizuje stację elektroenergetyczną 220/110 kV Rożki

23-08-2022
Dział Elektromechaniczny MECE rozbuduje oraz zmodernizuje stację elektroenergetyczną 220/110 kV Rożki

Przed nami realizacja kolejnego kontraktu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 

Dział Elektromechaniczny MECE rozbuduje oraz zmodernizuje stację elektroenergetyczną 220/110 kV Rożki. Wszystkie prace prowadzone będą na czynnym obiekcie w układach tymczasowych, tak aby nie zakłócić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

 

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:  

  • demontaż istniejącej i budowę nowej rozdzielni 220 kV, 
  • modernizację obwodów wtórnych, telekomunikacji, SOT, 
  • budowę budynku technologicznego wraz z drogą dojazdową,  
  • budowę trzech budynków potrzeb własnych,  
  • przebudowę stanowisk autotransformatorów, 
  • przebudowę wprowadzeń liniowych do stacji. 

 

Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego. Inwestycja poprawi warunki eksploatacyjne i wpłynie na bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu energii elektrycznej.  

 

Wartość kontraktu wynosi ponad 120 mln zł, a jego zakończenie zostało zaplanowane na przełom 2025 i 2026 r.