pl en
12 664 80 00

Aktualizacja „stanowiska Mota-Engil w sprawie Raportu Ryvu Therapeutics S.A.” z dnia 27 września 2021 roku

08-12-2021
Aktualizacja „stanowiska Mota-Engil w sprawie Raportu Ryvu Therapeutics S.A.” z dnia 27 września 2021 roku

W nawiązaniu do stanowiska Mota-Engil Central Europe S.A. (dalej: „Mota-Engil”) ws. Raportu Ryvu Therapeutics S.A. (dalej: „Ryvu”) z dnia 27 września 2021 roku, informujemy, że w dniu 17 listopada 2021 roku Mota-Engil złożyła w Sądzie Okręgowym w Krakowie pozew przeciwko Ryvu o zapłatę kwoty 7.671.285 zł. Z informacji posiadanych przez Mota-Engil wynika, że odpis pozwu został doręczony Ryvu w dniu 3 grudnia 2021 roku.

 

Na dochodzoną kwotę składa się roszczenie Mota-Engil o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy (uprawnienie, do którego to wynagrodzenia zostało potwierdzone decyzją Komisji Rozjemstwa w Sporach z dnia 10 maja 2021 roku), jak również roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezgodnego z umową skorzystania przez Ryvu z zabezpieczenia wykonania w postaci gwarancji ubezpieczeniowej przedłożonej przez Mota-Engil.