pl en
12 664 80 00

ABC inwestycji budowy parkingów podziemnych w Gdańsku

25-02-2019
ABC inwestycji budowy parkingów podziemnych w Gdańsku

Inwestycja Miasta Gdańsk i Immo Park Gdańsk z grupy Mota-Engil Central Europe przewidująca budowę czterech parkingów w centrum miasta, weszła w fazę konsultacji z Urzędem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Wykonawca, który jest w trakcie przygotowania projektów parkingów jest obecnie na etapie uzyskiwania wytycznych konserwatorskich potrzebnych do sfinalizowania projektów budowy zarówno trzech parkingów podziemnych, czwartego parkingu kubaturowego oraz przedstawienia ich opinii publicznej. O ile parkingi podziemne nie będą ingerowały w przestrzeń krajobrazową miasta, ukryte pod jego powierzchnią, parking naziemny musi spełnić wytyczne konserwatorskie pod względem kontekstu otoczenia. Aby móc kontynuować prace, wykonawca złożył szereg wniosków do Urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwoleń i określenia ram, w których może się poruszać.

 

Ramy konsultacji

 

Zgodnie z planami parkingi powinny zostać wybudowane w ciągu maksymalnie 36 miesięcy. W ten czas włącza się okres prac projektowych, przekładania sieci i uzgodnień z ich gestorami, prac archeologicznych, wreszcie właściwych prac budowlanych. Dlatego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z odpowiednim wyprzedzeniem złożono szereg dokumentów pozwalających uzyskać m.in. zezwolenia na wycinkę drzew w czterech lokalizacjach w związku z występującymi kolizjami czy też, co jest obecnie nawet ważniejsze wniosków o zgodę na przeprowadzenie badań sondażowych przy murach obronnych na Podwalu Staromiejskim i przy Baszcie Słomianej na Targu Węglowym. Na tej podstawie wykonawca będzie mógł wykonać odkrywki fundamentów istniejących, historycznych murów i baszty. Dzięki temu dowiemy się jak posadowione są te obiekty i co kryje się pod terenem, na których planowane są prace budowlane. Kolejnym etapem będzie określenie zakresu ratowniczych prac archeologicznych i ich przeprowadzenie. Dopiero wówczas rozpocznie się budowa parkingów.

 

Zagospodarowanie terenu

 

Wykonawca inwestycji Mota-Engil ma na swoim koncie realizację podobnej inwestycji we Wrocławiu. Także na wymagającym geologicznie terenie, w środku miasta i z poszanowaniem Genius Loci miasta. Obecnie działa już piąty rok i znakomicie wkomponował się w śródmiejską tkankę miasta. Jego realizacja nie obciążyła sąsiednich zabudowań. W Gdańsku, w trzech lokalizacjach, w których wybuduje parkingi podziemne przewiduje finalnie nieznacznie widoczny wpływ inwestycji na przestrzeń miejską, ograniczając się do wybudowania ponad powierzchnią ziemi jedynie wjazdu do parkingów, odświeżenia oraz ponownego nasadzenia zieleni, która podczas prac budowlanych jedynie w niezbędnym zakresie – zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - zostanie usunięta. W lokalizacji Podwala Staromiejskiego na czas prowadzonych prac zdemontowany zostanie stojący tam od końca lat 60-ych Pomnik „Tym co za polskość Gdańska” i przeniesiony nieopodal placu budowy, aby wrócić na swoje miejsce po zakończeniu prac budowlanych. Opinie dotyczące tej części inwestycji zgodnie z deklaracją urzędu konserwatorskiego będą konsultowane ze stronę społeczną. Być może np. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, zaangażowane w projekt rewitalizacji pomnika, będzie zainteresowane przebiegiem czasowego demontażu tego obiektu.

 

Zaangażowanie specjalistyczne

 

Projekt budowy parkingów jest przygotowywany przez lokalną pracownię architektoniczną z Trójmiasta, która ma doświadczenie w inwestycjach prowadzonych w zabytkowych częściach miast objętych nadzorem konserwatorskim. Jej zadaniem jest m.in. opracowywanie koncepcji elewacji parkingu naziemnego przy ul. Długie Ogrody zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków.   

Do przeniesienia pomnika „Tym co za Polskość Gdańska” zaangażowana została specjalistyczna firma kamieniarska z doświadczeniem międzynarodowym, która opracowuje projekt jego przeniesienia w sposób zapewniający brak uszkodzeń. Podobną inwestycję dotyczącą montażu pomnika prowadziła także w Polsce, w Bydgoszczy. Projekt zostanie opracowany w uzgodnieniu z autorem projektu, z Konserwatorem Zabytków oraz z Zarządem Dróg i Zieleni. Samo przeniesienie pomnika będzie wykonane w obecności przedstawicieli Miasta ( Konserwatora i ZDiZ). Autor pomnika „Tym co za polskość Gdańska” będzie również pełnił nadzór autorski nad całym procesem. Właściwe prace budowlane będą wykonywane przy zaangażowaniu inżynierów z Pomorza (obecnie prowadzony jest proces rekrutacyjny) oraz firm podwykonawczych z Pomorza.

 

Jak chcą to zrobić

 

Ważną częścią przygotowania inwestycji już na etapie przetargu, była analiza warunków geotechnicznych i hydrologicznych. Podstawowym założeniem był jak najmniejszy wpływ obiektów na otoczenie, w tym zabytkową tkankę miejską. Dla lokalizacji Podwale Staromiejskie i Przedmiejskie założono parkingi dwukondygnacyjne, wykonywane w sposób ograniczający pompowanie wody do absolutnego minimum oraz zamknięty warstwą nieprzepuszczalną od spodu wykop, aby pompowanie nie miało wpływu na warunki hydrologiczne okolicznego terenu. Założono sztywną konstrukcję obudowy wykopu, za pomocą rozwiązań z powodzeniem stosowanych w zabudowie śródmiejskiej wszystkich większych miast na świecie. Zmniejszenie odkształceń obudowy będzie miało korzystny wpływ na oddziaływanie na budynki sąsiednie. Sama konstrukcja obiektów zostanie też zaprojektowana w sposób wykluczający wykorzystywanie jakichkolwiek odwodnień, drenaży, pomp w czasie eksploatacji.

Pod Targiem Węglowym, ze względu na lokalizację w pobliżu także historycznych budynków założono tylko jedną kondygnację podziemną. Powoduje to, że parking posadowiony będzie wyżej niż piwnice budynków sąsiednich, w tym także wyżej niż piwnice sąsiedniego Teatru Wybrzeże oraz powyżej określonego przez geologa poziomu wody gruntowej, potwierdzonego przez wyniki monitoringu poziomu wód gruntowych. Sam wykop jak i obiekt nie będą miały wpływu na zmianę warunków wodnych. Rozmiar parkingu został też przyjęty tak żeby zapewnić odsunięcie go od zespołu Przedbramia. Wykonawca planuje tu wykonanie obudowy wykopu w technologii, która jest bezwibracyjna, co pozwala na zastosowanie jej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zastosowana technologia ograniczy również przemieszczenie obudowy wykopu. Czwarty z parkingów, przy Długich Ogrodach, będzie konstrukcją naziemną, posadowioną na wierconych palach, co jest rozwiązaniem stosowanym m. in. na inwestycjach znajdujących się w jego pobliżu.

 

Jeszcze słowo o zabytkach

 

Jako odpowiedzialny wykonawca i inwestor IMMO Park Gdańsk z Grupy Mota-Engil wystąpił o zgodę na badania rozpoznawcze obiektów będących w najbliższym sąsiedztwie planowanych inwestycji. Celem tych badań jest identyfikacja rozwiązań konstrukcyjnych i sposobów fundamentowania obiektów, a w konsekwencji dopasowanie projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych parkingów tak, aby zapewnić jak najmniejszy wpływ inwestycji na te obiekty lub opracować metodę ich wzmocnienia, jeżeli okaże się konieczna. Cała inwestycja obecnie jest w fazie opracowywania projektów budowlanych. Dopiero po zakończeniu badań geotechnicznych, archeologicznych i uzyskaniu wszystkich innych wymaganych przez prawo uzgodnień i pozwoleń projekt będzie mógł być ostatecznie sfinalizowany.

 

 

 

Marcin Podlecki, Członek Zarządu IMMO Park Gdańsk

 

Zaplanowaliśmy zastosowanie kompleksowych i kosztownych rozwiązań technicznych, co powoduje, iż dopiero po wielu latach, jako inwestor, będziemy odzyskiwali poniesiony wysiłek sfinansowania, zaprojektowania i budowy. Parkingi mają przyczynić się do uspokojenia ruchu w centrum miasta. Jak wskazują badania w wielu polskich miastach smog i korki powodowane są w znacznym stopniu przez kierowców poszukujących miejsc parkingowych na ulicy. Mierzymy się z tym problemem chociażby w Krakowie.

Etap projektowania parkingów będzie trwał niemal rok ze względu na kompleksowość tego zadania i konieczność zabezpieczenie otaczających budynków i naszą strategią ochrony jak największej liczby drzew. Wszystkie wycięte przez nas drzewa zostaną w większości odtworzone w danych lokalizacjach tak, aby zachować obecny charakter tych lokalizacji.

Naszym celem jest zwiększenie atrakcyjności terenów zielonych w lokalizacjach Podwale Przedmiejskie i Podwale Staromiejskie tak, aby stały się miejscami jeszcze chętniej odwiedzanymi przede wszystkim przez Gdańszczan.