pl en
12 664 80 00

Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała” Odcinek II Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice

Wartość projektu: 0 Typ: Drogi i mosty Status projektu: W trakcie realizacji
Opis

Konsorcjum firm PORR S.A. oraz Mota-Engil Central Europe S.A. zrealizuje kontrakt Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała” Odcinek II Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice w systemie „projektuj i buduj”.  Wykonawca w zakresie zamówienia ma za zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji oraz wykonanie drogi. Realizacja zadania ma potrwać 33 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych w trakcie realizacji Robót.

 

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Skarb Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

WYKONAWCA: Konsorcjum PORR S.A. i Mota-Engil Central Europe S.A.

Podpisanie Umowy: 14.05.2020 r.

Zakończenie Kontraktu: 14.08.2023 r.

Wartość kontraktu: 989 751 443,10 PLN (brutto)

System: Zaprojektuj i Wybuduj

Lokalizacja: 12+865 km - 28+030 km

 

ZAKRES ROBÓT:

 

DROGI:

- budowa drogi ekspresowej S1 długości ok 15,2 km;

- 3 węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

- przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z S1

- budowa dróg dojazdowych

- przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na

obwodnicę

- budowa lub przebudowa chodników, ciągów pieszorowerowych

- budowa elementów systemu odwodnienia

powierzchniowego i wgłębnego,

- budowa przepustów drogowych,

- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 

MOSTY:

- 10 obiektów w ciągu drogi ekspresowej S1

- 5 obiektów poprzecznych

- 2 wiadukty kolejowe

- 1 przejście górne dla zwierząt

- 7 przepustów ekologicznych

 

BRANŻE:

- Oświetlenie

- Sygnalizacja świetlna

- Energetyka nN, SN, WN

- Zieleń i wycinka

- Ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe

- Roboty rozbiórkowe

- Sieć teletechniczna

- Kanały technologiczne

- Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające

- Kanalizacja sanitarna

- Sieć wodociągowa

- Sieć gazowa

- Budowa zbiorników retencyjnych i retencyjnoinfiltracyjnych

- Oznakowania

- Ogrodzenia

- System Zarządzania Ruchem (SZR)