BACK 

Produkty i Usługi

Zakłady prefabrykacji

868_pp_ban.png

Od ponad 30 lat zakład prefabrykacji Mota - Engil Central Europe wytwarza półprodukty betonowe, żelbetowe i strunobetonowe dla celów budownictwa komunikacyjnego. Zakład specjalizuje się w produkcji belek strunobetonowych dla mostów, przy użyciu torów naciągowych. Tory naciągowe pozwalają na jednoczesną produkcję belek typu Kujan NG (tor 54-metrowy) i belek teowych (tor 68 metrowy). Nasz nowoczesny sprzęt naciągowy i pomiarowy, jak również stała współpraca z  Instytutem Badawczym Dróg i Mostów pozwalają na uzyskanie półproduktów o bardzo dobrych parametrach technicznych. Ponadto, na życzenie klienta, wytwarzamy półprodukty z betonu, żelbetu i strunobetonu, jak również zbrojenia, korzystając w tym celu z indywidualnych rozwiązań projektowych. 

Products and services folder

 Prefabrykaty