BACK 

Produkty i Usługi

Kontakt

Dział Sprzedaży

Tel. (071) 39 30 494

kom. 604-359-174

e-mail: kopalnia@mota-engil-ce.eu

 

Kontakt w sprawie sprzedaży kruszyw:

kruszywa@mota-engil-ce.eu

 

 

Kopalnia Granitu „GÓRKA”

Górka Sobocka 27

57-150 Prusy

Tel./Fax. ( 071) 39 30 494

 

Kopalnia Bazaltu „JANOWICZKI”

Wieś Kowalskie

57-150 Prusy

Tel. (071) 39 30 811
 

Dział Sprzedaży czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 21.00