BACK 

Produkty i Usługi

Informacje ogólne - lokalizacja

2938_panorama_kopalnia_www.jpg

1972_mapka_akt.jpgMota-Engil Central Europe S.A. posiada w województwie dolnośląskim Kopalnię Granitu GÓRKA” w Górce Sobockiej zlokalizowanej 7 km od Strzelina. Produkujemy wysokiej jakości kruszywa naturalne, które wykorzystywane są zarówno do strategicznych projektów klientów zewnętrznych, jak i Grupy Mota-Engil.

 

 

4617_mapa.png


Kopalnia Granitu GÓRKA”  przeszła znaczącą modernizację, której celem było zapewnienie jak najlepszych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu stała się jedną z najnowocześniejszych kopalni zarówno w Polsce jak i w Europie. Wybudowanie nowoczesnego zakładu przeróbczego, przyczyniło się do zwiększenia mocy produkcyjna kopalni do 800.000 ton/rok.

1939_zdj3.jpg

Kopalnia Granitu w Górce Sobockiej zajmuje się głównie produkcją wysokiej jakości  grysów odpowiednich  do wytwarzania betonów mostowych. W  celu zaopatrzenia rynku w jak najlepsze produkty, wytwarzane są także inne frakcje, które mają zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, nawierzchniach lotniskowych, prefabrykacji oraz w budownictwie specjalistycznym. Kopalnia ”GÓRKA” posiada dostęp do bocznicy kolejowej i może zaoferować dostawy kruszyw na terenie całej Polski.

2939_www2.jpg
   

 

 

Kopalnia Bazaltu „JANOWICZKI”  wytwarza rocznie do 200.000 ton kruszywa bazaltowego, używanego głównie do produkcji betonu i mas  bitumicznych. Rodzaj i jakość skały z jakiej produkowane są kruszywa bazaltowe kwalifikuje je do najbardziej zaawansowanych zastosowań na drogach krajowych, bez względu na kategorię ruchu.

 

 

 
     FILM:        http://www.youtube.com/watch?v=SuaIhF1ZkL4