BACK 

INFORMACJE PRASOWE

Mota-Engil Central Europe nagrodzona przez Państwową Inspekcję Pracy

BACK TO LIST

21-11-2016

17 listopada w auli Politechniki Opolskiej odbyło się uroczyste podsumowanie działalności prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Galę zorganizowano w celu uhonorowania i nagrodzenia pracodawców spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegających przepisów prawa pracy.

Mota-Engil Central Europe, realizująca kontrakt na budowę obwodnicy Nysy, została wyróżniona w konkursie „Buduj Bezpiecznie", którego celem jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.