BACK 

Polityka HR

Badanie Klimatu Organizacyjnego

2051_organizational.jpg

Nasza firma przeprowadza okresowe badania na temat relacji międzyludzkich i klimatu organizacyjnego w spółce w celu określenia możliwych obszarów interwencji, a następnie przygotowania na tej podstawie i wdrożenia programów kształtowania i poprawy tychże stosunków.

 

Celem Badania Klimatu Organizacyjnego jest opracowanie systematycznego programu będącego przydatnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz źródłem gromadzenia informacji i mierzenia wpływu, jaki stosowane rozwiązania wywierają na pracowników.

Pozwala to firmie monitorować tendencje dotyczące zadowolenia z pracy pracowników (w tym samej pracy, wynagrodzenia, możliwości awansu, jakości zarządzania i przywództwa oraz relacji ze współpracownikami) i tym samym zapobiegać narastaniu ewentualnych problemów w przyszłości.

Narzędzie to pozwala również ocenić wpływ zmian wprowadzanych w spółce na postawy pracowników i ich organizacyjne zaangażowanie (w jakim stopniu pracownicy wierzą w cele organizacji i je akceptują oraz wyrażają chęć pozostania w organizacji).

Systematycznie rozwijany program badania klimatu organizacyjnego pozwala także zweryfikować różnice w opiniach na temat firmy między różnymi jednostkami organizacyjnymi lub określonymi z góry grupami współpracowników.