BACK


Polityka HR

Akademia ME

2048_mea.jpg

W latach 2007-2011 dzięki wspólnemu wysiłkowi zespołu specjalistów z różnych działów firmy, zrealizowaliśmy projekt Akademii ME – Program Integracyjny w formie cyklicznego 6-miesięcznego, intensywnego procesu szkoleniowego w oparciu o zasadę “nauka poprzez działanie”. W tym czasie 55 absolwentów uczelni wyższych, którzy zostali zakwalifikowani do projektu uczestniczyło w szkoleniach z zakresu kosztorysowania i ofertowania, procesu produkcji, planowania oraz kontroli ekonomicznej, administracji kontraktowej, systemu jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zakupów, zarządzania sprzętem. Akademicy odbywali również wizyty na budowach oraz w wytwórniach i laboratorium, a także uczestniczyli w różnorodnych seminariach i projektach mających na celu budowanie zespołu.

Podsumowanie wyników projektu dla dotychczasowych dziewięciu edycji wskazuje, że 96% uczestników pomyślnie ukończyło cały program. Zostały im powierzone nowe obowiązki, aby mogli w praktyce zastosować wiedzę zdobytą w czasie szkolenia i wykorzystać doświadczenia przekazane im przez wewnętrznych trenerów w procesie szkoleniowym.

Spośród absolwentów Akademii ME w firmie  pozostało ponad 70% uczestników, a spółka zyskała grupę młodych profesjonalistów w wielu obszarach. Niektórzy z nich zajmują już kierownicze stanowiska w Mota-Engil CE.

W roku 2011 postanowiliśmy dokonać zmian w strukturze Akademii ME i wybraliśmy jako grupę docelową młodych pracowników naszej firmy (głównie z obszaru produkcji). Mając przed sobą wciąż ten sam cel – przekazywanie ogólnej wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych działań w naszej firmie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów budowlanych. Po ustaleniu nowej formuły, na początku roku 2012 zrealizowaliśmy projekt Akademia ME – Insight into Company.

Program opierał się na cyklu seminariów i szkoleń z tematyki: przygotowywanie budżetu w procesie kosztorysowania i ofertowania, administrowanie kontraktowe, kontrola kosztów, zakupy, jakość, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, zarządzanie sprzętem oraz seminaria nie związane bezpośrednio z procesem budowy, ale odzwierciedlające najlepsze metody działania w naszej firmie.

Jednocześnie zapadła decyzja o kontynuowaniu programu dla absolwentów uczelni technicznych „Akademia Mota-Engil”. Najnowsza, 10 edycja będzie realizowana w okresie od października 2012 do marca 2013.

 

Film Mota-Engil Academy