BACK


CSR

PZPB

 

2385_pzpb_logo.jpg

PZPB to  ogólnopolska organizacja zrzeszająca ponad 100 największych firm z branży budowlanej,  to jest około 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa.
Reprezentuje  interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich. Przedsiębiorstwa, które należą do PZPB mają możliwość uczestniczenia bezpośrednio w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących całego sektora budowlanego, promocji w zakresie szkoleń, konferencji i spotkań organizowanych przez związek.

Zadania i cele:

-ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz Związków Zawodowych,
- pomoc w sprawach organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem przez nich działalności gospodarczej w kraju i za granicą,
- kształtowanie zasad rzetelnego działania etyki zawodowej i uczciwości kupieckiej w działalności gospodarczej,
- współpraca z organizacjami pracodawców krajów Unii Europejskiej ; udział w programach europejskich,
- prowadzenie szkoleń, konferencji i spotkań na bieżące tematy rynku budowlanego,
- współpraca w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego,
- realizacja programów unijnych.

 

Świadectwo PZPB

 

 

 

http://www.pzpb.com.pl