BACK


CSR

PPCC

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) powstała w marcu 2007 roku w Warszawie i od tego czasu Mota-Engil Central Europe jest jej członkiem. Jest to niezależna organizacja użyteczności publicznej, której celem jest promowanie interesów jej członków w zakresie tworzenia powiązań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w Polsce i w Portugalii.

Działania PPCC są ukierunkowane na promowanie stosunków gospodarczych pomiędzy tymi dwoma krajami, przy jednoczesnym dążeniu do przyciągania inwestorów z Portugalii do Polski i vice versa. Ponadto PPCC zachęca do ciągłego rozwijania konkurencyjności i ułatwia polskim i portugalskim przedsiębiorcom dostęp do nowych rynków.

Członkami PPCC są główne przedsiębiorstwa portugalskie działające na polskim rynku, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz lokalne, które już utrzymują stosunki gospodarcze z rynkiem portugalskim.

Mota-Engil od samego początku brała aktywny udział w wielu projektach Izby. Ostatnio, w roku 2010, Paulo Silva, Członek Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A. zaczął pełnić funkcję Członka Zarządu  PPCC.