BACK 

CSR

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą dziesięciu generalnych wykonawców, zwanych sygnatariuszami Porozumienia, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada ona zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in.: wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 120 śmiertelnych wypadków (2008 r. – 127 osób, 2009 r. – 117, 2010 r.  – 112), a to oznacza, że co 3 dni ginie człowiek. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak kwalifikacji pracowników budowlanych, nieprzestrzeganie zasad BHP oraz niedoskonały system zabezpieczeń. Najczęstsze zdarzenia to upadki z wysokości, uderzenia spadającym przedmiotem lub przygniecenia. Najniebezpieczniejsza jest praca na dachach, rusztowaniach, a także w głębokich wykopach. Co druga ofiara śmiertelna na budowie to pracownik ze stażem pracy, nieprzekraczającym trzech miesięcy.

 – Nie  ma nic gorszego niż wypadek. W jego obliczu wszystko to, co jest związane z rywalizacją, wynikiem finansowym, wygranym przetargiem, traci znaczenie – mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes firmy Skanska. – Z wypadkiem śmiertelnym związane są straty socjalne, emocjonalne i finansowe. Z jednej strony jest on dramatem dla rodziny i negatywnie wpływa na morale zespołu, z drugiej podważa on zaufanie do firmy, wpływając niekorzystnie na jej wizerunek biznesowy i dalszą współpracę z generalnym wykonawcą.

Nadrzędnym celem Porozumienia nie jest zredukowanie  wypadków śmiertelnych w branży budowlanej, ale ich całkowite wyeliminowanie, bowiem nie ma liczby wypadków na którą możemy się zgodzić. Hasłem przewodnim tej kampanii jest „Zero wypadków”. Tylko myśląc w ten sposób, możemy odnieść wspólny sukces.

Aby osiągnąć ten cel w ramach Porozumienia opracowano  szereg projektów wprowadzających systemowe rozwiązania z dziedziny BHP na place budów sygnatariuszy. Działania te rozłożone są na wiele lat i wiążą się nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale także ze zmianą  mentalności przyzwyczajeń pracowników i społeczeństwa. 

– Obniżenie statystyki wypadkowości na polskich budowach to bardzo istotne cele, choć jest to praca na lata – podkreśla Jerzy Werle, wiceprezes zarządu Warbudu. – Trzeba bowiem przede wszystkim zmienić świadomość naszych pracowników. Sami muszą  chcieć pracować zgodnie ze standardami bezpieczeństwa. Zmian wymagają  również przepisy prawa budowlanego, co pozwoli na włączenie w proces bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zreformować należy także przepisy BHP, ponieważ wiele materiałów i sprzętu, które wykorzystujemy na budowach pochodzą zza granicy, a ich używanie musi być zgodne ze standardami unijnymi.

– Drogą do osiągnięcia sukcesu jest uświadomienie naszym podwykonawcom, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo pracowników na placu budowy. Nie będziemy współpracowali z firmami, które aspekty finansowe przedkładają nad względy bezpieczeństwa – zapowiada Wojciech Łukaszek, wiceprezes Hochtief Polska. Przestrzeganie standardów BHP ma być czynnikiem warunkującym współpracę z daną firmą podwykonawczą. Przedsiębiorstwa, które nie będą chciały respektować zasad bezpieczeństwa, będą pozbawione możliwości współpracy z generalnym wykonawcą, który przystąpił do Porozumienia. Egzekwowanie przestrzegania zasad BHP od podwykonawców będzie się jednak odbywać na zasadach partnerskich. Zadaniem Porozumienia jest zapewnienie podwykonawcom odpowiednich warunków do realizacji tego, czego będzie się od nich wymagać, a więc odpowiedniego czasu na wykonanie zadania oraz odpowiedniego poziomu cenowego, tak by była możliwa realizacja zarówno zadań podstawowych, jak i tych z zakresu bezpieczeństwa pracy.

W najbliższym czasie w ramach Porozumienia mają zostać wypracowane standardy raportowania wypadków. 

– Chcemy się dzielić z innymi firmami budowlanymi wynikami wypadkowości.  Pracujemy obecnie nad zasadami raportowania i upubliczniania danych o wypadkach. Zamierzamy je pokazywać, po to, by móc się rozliczać z efektów działania Porozumienia – mówi prezes Budimexu Dariusz Blocher. Dodaje również, że promocja bezpiecznej pracy na budowie powinna rozpoczynać się na uczelniach i w szkołach, co wiąże się z opracowaniem modelu certyfikowanego pracownika

Wzorem dla działań Porozumienia jest Wielka Brytania. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku liczba wypadków śmiertelnych wynosiła tam około 120 rocznie, podobnie jak obecnie w Polsce. Największe firmy budowlane powołały Grupę Generalnych Wykonawców, która zrzeszała 23 firmy mające 35-procentowy udział w brytyjskim rynku. Nadrzędnymi celami Grupy było zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych o 10 procent co roku i zapewnienie w pełni wykwalifikowanej siły roboczej przez trzy lata. Cel osiągnięto – przez dziesięć lat liczba śmiertelnych wypadków na brytyjskich budowach spadła o połowę (ze 105 do 53 rocznie). Skoro zmiana w zakresie bezpieczeństwa była możliwa w jednym miejscu, to nie ma żadnych przeszkód, by przeprowadzić ją również w Polsce.

Według umowy między sygnatariuszami Porozumienia, każda spółka będzie pełniła roczną prezydencję, podczas której będzie miała szansę zaprezentować własne pomysły. Pierwsza w tej roli wystąpiła firma Skanska, a jej kadencja została przedłużona na rok 2013. O wysoki poziom merytoryczny wypracowanych rozwiązań dbają grupy robocze złożone z szefów BHP każdego z sygnatariuszy, wspierane przez zespoły specjalistów od bezpieczeństwa. Nadzór nad pracami Porozumienia pełni Komitet Sterujący złożony z prezesów wszystkich siedmiu spółek. 

Porozumienie zwiększa szanse osiągnięcia znaczącej poprawy w zakresie BHP w skali całej branży, bo chcemy się dzielić z innymi firmami naszym doświadczeniem, wiedzą i wynikami. Od jednolitych, jasnych i egzekwowanych zasad BHP nie ma odwołania. W ostatecznym rozrachunku stawką jest przecież ludzkie życie.

 

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/