BACK


CSR

OIGD

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa  jest organizacją samorządu gospodarczego, która reprezentuje interesy zrzeszonych podmiotów przed organami państwowymi i samorządem lokalnym, jak również przed innymi instytucjami i organizacjami. Do jej podstawowych zadań należy: współtworzenie i wspólna realizacja polityki gospodarczej branży drogowej, udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu lokalnego oraz organów doradczo-opiniodawczych w obszarze działalności jej członków, promowanie członków izby w kraju i zagranicą oraz współpraca z mediami.
Obecnie Izba zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw z sektora drogowo-mostowego z całej Polski i jest jedyną organizacją reprezentującą interesy całej branży. Organizację tę utworzono 12 maja 1994 roku, kiedy to w Krakowie odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Izba została powołana mocą uchwały 105 założycieli – podmiotów gospodarczych działających w branży drogowej. Jednym z nich było KPRD Kraków, obecnie MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.