BACK


CSR

ERSCH

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest europejską platformą składająca się z przedsiębiorstw, stowarzyszeń, instytucji badawczych oraz władz publicznych i służy wszystkim tym, którzy chcą zapobiegać wypadkom drogowym oraz pragną redukować ich liczbę. Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to coś więcej niż tylko dokument. To zaproszenie od Komisji Europejskiej do podjęcia konkretnych działań, do oszacowania rezultatów oraz zwiększenia świadomości tego, jak potrzebne jest zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drodze.

Członkowie różnych krajów europejskich podejmują się przeprowadzenia konkretnych działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego i dzielą się swoimi dobrymi praktykami celem rozwiązania problemów, z którymi stykają się na co dzień. Kartę podpisało ponad 1450 sygnatariuszy. Mota-Engil Central Europe podjęła wynikające z niej zobowiązania w maju 2010. 

Spółka zobowiązała się zapobiegać wypadkom drogowym w Polsce, podjęła się wdrożenia środków które w ramach jej odpowiedzialności i działań, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach.  Zobowiązanie podjęte przez MECE skierowane jest głównie do trzech grup odbiorców: piesi, kierowcy oraz dzieci.

Mota-Engil Central Europe jest przekonana, że poprzez znaczną liczbę działań, będzie mogła zapobiegać wypadkom na drodze w Polce oraz zmniejszać ich liczbę. Po podpisaniu karty spółka  wspiera szerzenie wiedzy oraz wymianę dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem drogowym zarówno w Polsce, jak i w Europie.  

Zapraszamy do odwiedzenia następujących stron internetowych:

Nasz profil

Strona główna ERSCH