BACK 

CSR

Środowisko

2045_environment.jpg

 

Mota-Engil Central Europe S.A. kształtuje swoje działania tak, by dążyć do świadomej ochrony środowiska. Jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń. Oświadczamy, że będziemy dbać o środowisko, działając zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju promowaną przez grupę Mota – Engil, a nasze działania związane z zasobami naturalnymi odpowiadają najwyższym standardom światowym. Identyfikujemy, oceniamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko, stosując innowacyjne metody gospodarki odpadami. Systematycznie podnosimy świadomość i kompetencje naszych pracowników oraz angażujemy się w proces komunikacji zewnętrznej, szukając consensusu z lokalną społecznością i inwestorem. 

Potwierdza to wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004.


ISO 14001:2004 Certyfikat