BACK 

CSR

Jakość

2058_inne1.jpg

Od początku swojego istnienia, w Mota-Engil Central Europe S.A. funkcjonuje System Zarządzania Jakością, który jest nieustannie doskonalony i modernizowany. Stawiamy sobie ambitne cele wynikające z naszych standardów jakości, promując kulturę zarządzania zorientowaną na zadowolenie naszych klientów, pracowników i innych zainteresowanych osób. Zapewniamy naszym pracownikom rozwój i ocenę ich kompetencji. Dzięki długotrwałej współpracy, uzyskaliśmy wiedzę i doświadczenie, co pozwala nam na dostarczanie naszym klientom usług najwyższej jakości.

Powyższe zostało potwierdzone kolejnym wydaniem certyfikatu w obszarze jakości – na zgodność z normą ISO 9001:2008.

ISO-9001:2008-Certyfikat