BACK 

CSR

Bezpieczeństwo

2044_prefabrication_plants1.jpg

 

Mota-Engil Central Europe S.A. posiada i nieustannie doskonali standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Promujemy kulturę bezpieczeństwa wśród naszych pracowników i podwykonawców poprzez maksymalizację bezpieczeństwa pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym a także prowadzenie kampanii świadomości i intensywnych szkoleń.

Wierzymy, że każdy pracownik odpowiada nie tylko za własne bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych pracowników. System Zarządzania BHP jest oparty na efektywnym zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń, we współpracy z naszymi klientami, podwykonawcami i dostawcami.

System zarządzania jest spójny z następującymi normami: PN-N-18001:2004 oraz BS OHSAS 14001:2007 a także stanowi podstawowe narzędzie pozwalające na wdrażanie naszej polityki BHP.


PN-N-18001:2004 Certyfikat

OHSAS 18001:2007 Certyfikat