BACK


O Firmie

Komitet wykonawczy


  • Martinho Oliveira - Prezes Zarządu & CEO

  • Paulo Silva

  • Carlos Santos Pato

  • Pedro Januario

  • Dawid Bajorek

  • Olaf Fatalski