BACK 

O Firmie

Mota-Engil na świecie

4062_130x180_me_booklet_pol_baixa_page_02.jpg

Powstała w 1946 roku grupa Mota-Engil to międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzące obecnie działalność gospodarczą z zakresu budownictwa i zarządzania infrastrukturą w sektorach: inżynierii i budowy, środowiska i usług środowiskowych (gospodarka odpadami, gospodarka wodna, porty, logistyka, energia oraz utrzymanie), projektów transportowych (drogi, mosty, transport miejski) oraz wydobycia.

Jako lider w Portugalii, Mota-Engil znajduje się na ugruntowanej pozycji wśród 30 największych europejskich grup budowlanych. Spółka jest obecna na 3 kontynentach, w 22 krajach, na 3 rożnych obszarach geograficznych - w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Niezależnie od miejsca, zawsze spełnia rygorystyczne standardy dotyczące jakości i potencjału niezbędnego do prowadzenia inwestycji na każdym z tych rynków i tym samym ugruntowuje swoją międzynarodową pozycję. Mota-Engil posiada udziały w ponad 250 spółkach i zawdzięcza swoją pozycję na rynku wyznawanym wartościom oraz tożsamości kulturowej, osadzonej w wyjątkowej, zintegrowanej wizji przyszłości. Wizja ta polega na jeszcze większej internacjonalizacji, innowacyjności i konkurencyjności Grupy w ujęciu globalnym.

Folder ME Engenharia

ME Group folder EN