BACK 

O Firmie

Mota-Engil Central Europe

864_hist_ban.png

 

Mota-Engil Central Europe jest jedną z największych rodzimych firm budowlanych w Polsce. Spółka powstała z połączenia dwóch polskich przedsiębiorstw: Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. (KPRD) oraz Przedsiębiorstwa Budowy Mostów w Lubartowie Sp. z o.o. (PBM), obecnych na lokalnym rynku już od 1949 roku. Dziś Mota-Engil Central Europe to silna firma budowlana czerpiąca z ponad 60-letniej polskiej tradycji budownictwa drogowo-mostowego, specjalizująca się jednocześnie w budownictwie kubaturowym, kolejowym, elektroenergetycznym oraz real estate. Firma posiada także kopalnię w Górce Sobockiej gdzie zajmuje się wydobyciem oraz sprzedażą wysokiej jakości kruszyw.

Mota-Engil Central Europe ma w swoim dorobku budowę setki kilometrów kluczowych dla państwa autostrad i dróg ekspresowych, kompleksów mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej czy stacji elektroenergetycznych. Działając na polskim rynku jako generalny wykonawca największych kontraktów budowlanych, Mota-Engil Central Europe zatrudnia ponad 1500 osób i współpracuje z dziesiątkami lokalnych przedsiębiorstw.

Najważniejszym kapitałem Mota-Engil Central Europe są Ludzie. Sukces, jaki spółka osiągnęła na polskim rynku, jest efektem poszanowania dla wieloletniej tradycji, profesjonalizmu, wiedzy i kompetencji pracowników - osób, które tworzą najbardziej innowacyjne i ambitne projekty, zawsze spełniające najwyższe standardy jakości.

Społeczna odpowiedzialność działań jest istotnym elementem strategii całej spółki, charakteryzującej się sposobem zarządzania, który jest etycznie, społecznie i ekologicznie odpowiedzialny.

Obszary Biznesowe

▪ Budownictwo drogowe

▪ Budownictwo mostowe

▪ Budownictwo ogólne

▪ Nieruchomości

▪ Usługi środowiskowe

▪ Kolej

▪ Kopalnie

▪ Prace elektroenergetyczne

 

Broszura informacyjna 1

Broszura informacyjna 2