pl en
12 664 80 00

Decyzja ZRID dla budowy mostu w Milsku

09-12-2019
Decyzja ZRID dla budowy mostu w Milsku

Wojewoda lubuski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi nr 282 oraz budowy mostu w Milsku, którego generalnym wykonawcą będzie Mota-Engil Central Europe S.A. W ubiegłym tygodniu nastąpiło przekazanie placu budowy.

 

Budowa mostu w Milsku w województwie lubuskim, to jedna z największych inwestycji na Odrze od czasów II wojny światowej. Od lat wyczekiwana przez mieszkańców, znacząco skróci czas przejazdu, łącząc Zieloną Górę ze Wschową. Podniesie bezpieczeństwo podróży i poprawi jej komfort, nie tylko dla lokalnych kierowców.

 

- Ta inwestycja zakłada budowę wyjątkowego obiektu. To jedno z najciekawszych zadań w Polsce, biorąc pod uwagę kwestie techniczne – wyjaśnia Artur Salachna, Dyrektor Kontraktu, Mota-Engil Central Europe. -

 

Most budowany będzie między innymi z zastosowaniem technologii betonowania wspornikowego, polegającej na odcinkowym betonowaniu segmentów przy użyciu urządzenia formującego (tzw. Traweler). Technologia ta, mimo że obecnie dość powszechna, jest jednak bardzo wymagająca – przez co stanowi dla wykonawcy niemałe wyzwanie inżynierskie.

 

Pomijając trudności technologiczne samej metody, niesie ona ze sobą sporo zalet, do których zaliczyć można m.in. uniezależnienie realizacji od charakteru przeszkody, którą w tej inwestycji stanowi rzeka Odra. Oprócz tego umożliwia niezależne wznoszenie konstrukcji na kilku stanowiskach oraz wprowadzenie cykliczności i powtarzalności wykonywanych czynności. Niezwykle istotnym aspektem projektu technologicznego oraz samego wykonania jest kontrola geometrii, zarówno wykonanych już segmentów jak i właśnie wykonywanych. Analiza zgodności ich odkształceń w odniesieniu do obliczeń wykonanych dla modelu obliczeniowego (wraz z założonymi podniesieniami wykonawczymi) ma na celu wybudowanie obiektu zgodnie z przyjętą na etapie projektu niweletą drogi na obiekcie. Wyjątkowość tej inwestycji polega także na budowie mostu nad drugą, co do wielkości rzeką w Polsce.

 

Projekt poza budową mostu przez rzekę Odrę, obejmuje także realizację nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 klasy „G” po nowym śladzie na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem m. Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do miejscowości Bojadła. Nowa trasa połączy przeprawę z drogą S3. Roboty mostowe obejmują budowę mostu przez rzekę Odrę o długości 380m, mostu przez rzekę Śmigę o długości 16m, a także przejazdu gospodarczego PG1, PG2 oraz budowę przepustów drogowych.

 

W ramach robót drogowych zostaną wykonane: droga wojewódzka DW282 o długości około 9,20 km, skrzyżowania z drogami publicznymi, a także drogi zbiorcze. Ponadto powstaną ścieżki rowerowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne. W ramach zadania wykonany zostanie także system odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, rowy melioracyjne, urządzenia podczyszczające), urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenie drogi w obrębie skrzyżowań. Zostanie przeprowadzona wycinka i nasadzenia zieleni oraz zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej).